I5 February 6-12

Mon, 02/06/2017 - 15:35 -- lmcbride
Kaden Monzingo goal
27% (19 votes)
Chad Staley goal
0% (0 votes)
Riley Ott goal
60% (42 votes)
Justin Vinton four goals
11% (8 votes)
Najee Matlock pass to Zach Pederson
1% (1 vote)
Total votes: 70